Schenken

Eenmalige giften
Het Cromhouthuis waardeert elke gift, groot of klein. Wij bieden u de mogelijkheid uw eenmalige schenking te doen aan een specifiek (restauratie)project. Wij vinden het belangrijk dat uw interesse en gevoel van betrokkenheid aansluiten bij een project. Wij houden u vervolgens op de hoogte van het door u ondersteunde project, omdat wij onze begunstigers graag laten weten dat hun schenking goed wordt besteed.

Periodieke schenking 
Naast een eenmalige gift, bestaat ook de mogelijkheid om periodiek te schenken. Dat kan middels een notariële akte, maar is niet noodzakelijk. Wij verzorgen indien gewenst deze notariële akte graag voor u. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst. Voor meer informatie over het belastingvoordeel bij uw eenmalige gift of periodieke schenking, klikt u hier.

Nalaten
Via uw testament kunt u nalaten aan het Cromhouthuis. U kunt het Cromhouthuis als erfgenaam in uw testament benoemen en bepalen welk deel van uw erfenis naar het museum gaat. Het Cromhouthuis is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel. 

Rekeningnummer
Het Cromhouthuis valt onder het beheer van Stichting Amsterdam Museum. Uw schenking kunt u doen op bankrekeningnummer NL55 RABO 0118 7485 99 ten name van Stichting Amsterdam Museum, onder vermelding van Het Cromhouthuis. 

Contact
Voor meer informatie over schenken (eenmalig of periodiek) en nalaten kunt u contact opnemen met Lara Schwarz, Fondsenwerving & Sponsoring. 
E: L.Schwarz@amsterdammuseum.nl 
T: +31 20 5231 721

Blijf op de hoogte