Over de organisatie

Het Cromhouthuis wordt beheerd door het Amsterdam Museum. In 2010 besloten museumdirecteuren Judikje Kiers en Paul Spies een ambitieuze samenwerking aan te gaan. Onder de naam Amsterdam Heritage Museums trekken zij sindsdien met hun musea (het Amsterdam Museum, Museum Willet-Holthuysen, Cromhouthuis, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum) gezamenlijk op. 

Het doel van deze unieke vorm van museale samenwerking is tweeledig. Enerzijds de afstemming en verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, anderzijds het versterken van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende musea tonen en vertellen elk een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam en werken inhoudelijk, bijvoorbeeld door middel van gemeenschappelijke (jaar-)thema’s, ook samen met collega-instellingen in de stad. Open en publieksgericht selecteren de partners welk ‘hoofdstuk’ – en met welke voorwerpen en programmering – op welke locatie het best tot zijn recht komt. Met deze aanpak bieden de Amsterdam Heritage Museums de bezoeker een heldere cultuurhistorische ‘menukaart’ waaruit gekozen en gecombineerd kan worden.

Jaarverslagen
Visueel jaarverslag 2015-2016
Gezamenlijk jaarverslag 2014
Gezamenlijk jaarverslag 2013

 

Blijf op de hoogte