Over de organisatie

Het Cromhouthuis wordt beheerd door het Amsterdam Museum. In 2010 besloten museumdirecteuren Judikje Kiers en Paul Spies een ambitieuze samenwerking aan te gaan. Onder de naam Amsterdam Heritage Museums trekken zij sindsdien met hun musea (het Amsterdam Museum, Museum Willet-Holthuysen, Cromhouthuis, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum) gezamenlijk op. 

Het doel van deze unieke vorm van museale samenwerking is tweeledig. Enerzijds de afstemming en verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, anderzijds het versterken van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende musea tonen en vertellen elk een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam en werken inhoudelijk, bijvoorbeeld door middel van gemeenschappelijke (jaar-)thema’s, ook samen met collega-instellingen in de stad. Open en publieksgericht selecteren de partners welk ‘hoofdstuk’ – en met welke voorwerpen en programmering – op welke locatie het best tot zijn recht komt. Met deze aanpak bieden de Amsterdam Heritage Museums de bezoeker een heldere cultuurhistorische ‘menukaart’ waaruit gekozen en gecombineerd kan worden.

Jaarverslagen
Gezamenlijk jaarverslag 2014
Gezamenlijk jaarverslag 2013

Ideeën zijn welkom
Het museum organiseert elk jaar veel tentoonstellingen en activiteiten. Regelmatig ontvangen wij hiervoor suggesties van buitenaf, waar wij erg blij mee zijn. Ze helpen ons om een programma samen te stellen dat net zo interessant en leuk is als de stad.

Wij kunnen als museum niet elk idee een plek geven. Soms omdat er letterlijk geen plek voor is in ons gebouw, en soms omdat het voorstel niet helemaal aansluit bij onze missie of ons overige aanbod. Desalniettemin nodigen we je van harte uit om je idee met ons te delen: ook activiteiten die we niet direct kunnen uitvoeren kunnen zeer zeker inspirerend zijn!

Om te beoordelen of een activiteit of tentoonstelling bij ons op de goede plek is, ontvangen we graag per e-mail een voorstel (maximaal 1 A4). Daarin vragen we je in het kort weer te geven wat het (achterliggende) idee is, voor wie het geschikt is en wanneer het idealiter zou plaatsvinden.

Wekelijks komt een speciaal team bijeen om alle voorstellen te beoordelen. Als we denken dat jouw idee mogelijk geschikt is voor ons museum, zullen we je vragen om nadere toelichting door middel van het invullen van een vragenlijst. Vervolgens zal het in de maandelijkse programmacommissie aan de orde komen, waar besloten wordt of een tentoonstelling of idee daadwerkelijk geprogrammeerd wordt. We ontvangen vele voorstellen, dus dit traject kan soms wat tijd kosten. Je ontvangt sowieso binnen een week een eerste reactie.

Ideeën zijn welkom via het mailadres idee@amsterdammuseum.nl.

Via dit adres kun je ook je vragen stellen over (de werkwijze rondom) onze programmering.

We kijken uit naar je idee!

Blijf op de hoogte