Cromhoutdynastie

De geschiedenis van de Cromhoutdynastie zit vol ‘ups-and-downs’ en bijzondere wendingen.

Tijdens de Zeventiende Eeuw verkeerden zij in de hoogste kringen van Amsterdam. Verschillende telgen bekleedden de functie van burgemeester waardoor hun macht en invloed in de stad was verzekerd. Zo stonden zij aan de basis van de uitbreiding van de grachtengordel en inpoldering van de Beemster. 

In het zeventiende-eeuwse Europa regeerden overal vorsten, maar in de Nederlanden, en dus ook in Amsterdam, waren de burgers eigen baas. Welvarende burgers om precies te zijn: een elite van protestantse families, die door onderling te trouwen de politieke macht en het geld in kleine kring houden. Ook de Cromhouts hoorden daarbij,tot ze katholiek werden. Toen mochten ze niet meer meedraaien in het stadsbestuur en huwelijkskandidaten beperkten zich tot het restje vermogende katholieke families dat Amsterdam nog kende. Het lukte de Cromhouts te trouwen binnen de (internationale) katholieke adel. De dynastie eindigde met de Franse prinses Elisabeth de Vaudemont, die in 1832 kinderloos stierf te Parijs.

Blijf op de hoogte